Trafikolycka. V 11, mellan Veberöd och Sjöbo.

Station Sjöbo larmas på en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten sköter trafikdirigering tills fordonet är bärgad från platsen och vägbanan är sanerad. Ingen skadad.