Trafikolycka Tullesboallen

Larm inkommer via E-call om en kollision mellan två personbilar utanför Tullesbo. Totalt 4 personer i 2 personbilar, varav 2 behöver medfölja ambulans till sjukhus. Vägbanan saneras innan räddningstjänsten lämnar.