Trafikolycka – Tostrup

Station Ystad åker på trafikolycka ,singel mellan Tostrup och Glemmingebro. En person involverad i olycka. Polis till plats och övertar ärendet.