Trafikolycka. Tomelilla, V 11.

Station Tomelilla larmas till en trafikolycka, sidokollision. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Ambulanspersonalen undersöker de drabbade på plats. Sanering av vägbanan sker. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade.