Trafikolycka. Tomelilla, Nybogatan / Byskillnadsgatan.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka mellan personbil och 4-hjuls motorcykel. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst. Hjälper till med omhändertagandet av de inblandade. Två personer förs med ambulans till sjukhus. Sanering av olycksplatsen utförs. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonen blir bärgade. Tomelilla kommun informeras om händelsen och skada på gatlykta mm.