Trafikolycka – Tomelilla

Station Tomelilla larmas till trafikolycka på Hannelundsgatan i Tomelilla. Kollision mellan en lastbil och personbil. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga av vägbanan för att kunna jobba säkert på olycksplatsen. De inblandade blir undersökta av ambulanspersonal på plats. Vägbanan saneras och fordonen flyttas. Polis utreder olyckan och ombesörjer att personbilen blir bärgad.