Trafikolycka – Stora Vanstadvägen

Personbil som av okänd anledning kört av vägen. En person inblandad i olyckan. Station Lövestad och Sjöbo säkra olycksplatsen och tar hand om den skadade tillsammans med ambulanspersonal. Ärendet lämnas senare över till polisen.