Trafikolycka. Sövdeborgsvägen/Snogeholmsvägen.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Två personbilar kolliderat i en korsning. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägbanan, för att kunna jobba säkert under räddningsarbetet. En person förs till sjukhus för observation. Ambulanspersonalen undersöker de andra inblandade på plats. Räddningstjänsten sanerar vägbanan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonen blir bärgade från platsen.