Trafikolycka Södra Vollsjövägen

Station Vollsjö, Lövestad och FIP-befälet Sjöbo larmas till en mindre trafikolycka på Södra Vollsjövägen. En personbil har av okänd anledning kört in i ett väghinder av betong. Inga personskador, endast ett mindre utsläpp av motorolja på platsen. Vägen saneras innan man lämnar platsen.