Trafikolycka skolbuss och personbil E65

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkningsresurser till station Skurup på en trafikolycka mellan en skolbuss och en personbil. I skolbussen färdas 6 st. skolbarn och i personbilen färdas 2 personer. Vid framkomst är alla skolbarn och chauffören oskadda och ute ur bussen medan de 2 personerna i personbilen sitter kvar och bilen ligger på taket i diket. Personerna är inte fastklämda men tas ut på ett säkert sätt utan att bilen behöver klippas. Ersättningsbuss tar skoleleverna vidare för transport till hemmen medan de 2 personerna i personbilen förs till lasarettet i Ystad med skador i axel, rygg och nacke. Polis ombesörjer bärgning av fordonet och utredning av olyckan.