Trafikolycka Skarviken

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka singel på Rv 9 i höjd med Skarviken. En lastbil har av okänd anledning kommit utanför vägbanan och gått in i ett träd. Trädet slås omkull och lastbilens skåp skadas. Föraren klarar sig oskadd och möter upp vid räddningstjänstens ankomst. Vägbanan rensas upp innan räddningstjänsten lämnar. Polis på plats tar hand om ärendet fortsättningsvis.