Trafikolycka. Sjöbo v.11, Anklam.

Station Sjöbo blir larmade till en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkost genom att stänga vägbanan för att kunna jobba säkert vid olycksplatsen. Ambulanspersonal undersöker den inblandade på plats. Polis utreder olyckan och ombesörjer så att fordonet blir bärgat från platsen.