Trafikolycka Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en mindre trafikolycka på Västergatan i Sjöbo. Olycka är av lindrig art, inga personskador. Då det är marknad i Sjöbo blir trafiksituationen besvärlig, varvad räddningstjänsten kvarstannar tills fordonen bärgats/flyttats från platsen.