Trafikolycka Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en mindre trafikolycka där en postbil kört in i en lyktstolpe. Inga personskador men läckage av vätskor från personbilen. Platsen säkras och absorptionsmedel läggs ut. Polis och personal som skall bryta strömmen till lyktstolpen kommer till platsen.