Trafikolycka. sjöbo.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Under framkörning återkallas räddningstjänsten. Ärendet överlämnas till polisen.