Trafikolycka Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en mindre trafikolycka där en personbil kört ner några stolpar och in i en betongsugga. Vid framkomst ligger en person på gatan utanför fordonet. Olycksplatsen säkras och personen omhändertas i väntan på ambulans. Polis anländer för utredning.