Trafikolycka Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka i korsningen Ommavägen/Törnedalsgatan i Sjöbo. 2 personbilar i kollision inga personskador. Polis till plats för fortsatt handläggning.