Trafikolycka singel Ystad

Station Ystad åker på en mindre trafikolycka där en personbil kört in i en lyktstolpe i det hala väglaget. Olycksplatsen säkras och kommunens gatujour kontaktas då strömkablarna ligger synliga. Inga personskador och mindre skador på personbilen.