Trafikolycka – singel. Väg 19, Frörum.

Station Lövestad och FIP-befälet befäl från Tomelilla larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom trafikdirigering förbi olycksplatsen. Den inblandade tas om hand av ambulanspersonalen och förs till sjukhus för observation. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.