Trafikolycka – singel. Väg 1028, Sjöbo.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört av vägen och voltat. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga vägen under omhändertagandet. Ambulanspersonal tar hand om de inblandade. Vägbanan saneras. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.