Trafikolycka – Singel, Tankbil

Station Sjöbo, Veberöd, Ystad och yttre befäl larmas till Gamla Lundavägen strax norr om Knickarp. I den svåra halka som råder har en tankbil med släp, lastad med Diesel gått av vägen och skadat släpet. Vid framkomst har vi läckage av diesel, vilket samlas upp i kärl. En organisation skapas där släpet töms från sitt resterande innehåll. Lastbilen bärgas och området om kring olycka saneras. Detta beräknas pågå under hela dagen. I samband med detta är vägen helt avstängd för fordonstrafik.