Trafikolycka – singel. Sjöbo, Verkstadsgatan.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som fått sladd och kört in i en lyktstolpe. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att spärra av olycksplatsen under omhändertagandet. En person följer med ambulans till lasarett för observation. El-bolag informeras om skadan på stolpen. Polis utreder olyckan.