Trafikolycka – singel. Sjöbo, V.13

Station Veberöd larmas till trafikolycka, singel. Personbil som kört in i mittrefug i rondell. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga del av väg för säker arbetsplats. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat. Trafikverket sänder personal för vägräcket är skadat.