Trafikolycka singel Sjöbo Ora

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i vajerräcket. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningar. Inga personskador men omfattande materiella skador på personbilen och vajerräcket. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen avstängd i 90 min.