Trafikolycka singel riksväg 19 Eljaröd

Stationerna Brösarp och Tomelilla samt yttre befäl larmas till en singelolycka där en traktor med släp kommit utanför vägen och slagit runt. Chauffören har själv tagit sig ut ur fordonet som ligger på sidan på vägbanan och släpet ute i åkern. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda riktningar under räddnings- och saneringsarbetet i ca: 20 min. Mindre läckage av hydraulolja på vägen saneras och ägaren av traktorn omhändertar släpets last av grus och gammal asfalt från åkern.