Trafikolycka singel – Riksväg 11 Sjöbo

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en lastbil kört av vägen. Trailersläpet står i diket och dragbilen blockerar körbanan. Olycksplatsen säkras, inga personskador eller läckage. Behjälpliga till polis tills trafikdirigering kommit igång.