Trafikolycka singel riksväg 11 Anklam

Station Sjöbo larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i vajerräcket. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i västergående riktning under räddnings- och saneringsarbetet i ca: 1 tim. Inga personskador.