Trafikolycka – singel / Personbil. Väg 11, Anklam.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas på en trafikolycka, singel. Kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen och tar hand om den drabbade tills ambulans anländer. Sanerar sedan vägbanan från glas-/plastdetaljer. Polis utreder olyckan och ombesörjer så fordonet blir bärgat.