Trafikolycka – singel / Personbil. E 65. Ystad, Dag Hammarskjölds Väg.

Station Ystad larmas på trafikolycka, singel. Personbil som kört i vajerräcke. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst och sanerar vägbanan. Ingen skadad vid olyckan. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat från platsen.