Trafikolycka – singel / Lastbil. Tomelilla, Hantverkaregatan.

Station Tomelilla larmas på en trafikolycka. Lastbil som kört emot en sten med resultat, ett större diesel läckage. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel. Diesel runnit ner i dagvattenbrunn. Länsar läggs i Välabäcken för säkerhets skull. Miljöförbundet är inkopplade och personal på plats. VA-enheten har också personal på plats. Spolbil ditkallad för upptag och rengöring i dagvattenledning.