Trafikolycka – singel / Lastbil. Toarp.

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Lastbils släp med betor som vält. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att stänga det ena körfältet under uppdraget. Trafikverket informeras om händelsen och kommer skicka personal till platsen. Polis utreder olyckan och ombesörjer att släpet blir bärgat. Vägbanan saneras från jord genom skyffling och spolning.