Trafikolycka singel – lastbil Smedstorp

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka där ett lastbilssläp lagt sig över vägbanan. Släpet var lastat med upptagen asfalt som ligger utspridd över vägen och ut i åkern. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av. Inga personskador eller läckage. Vägen är helt avstäng i ca: 3 timmar under sanerings- och bärgningsarbetet.