Trafikolycka – singel / Lastbil. Sjöbo. V 13 vid Åsum.

Station Sjöbo och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Lastbil som kört av vägen. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att dämpa farten och trafikdirigering förbi olycksplatsen. Föraren till lastbilen undersöks av ambulanspersonal. Inget synligt läckage från lastbilen. Polis utreder olyckan och ombesörjer tillsammans med föraren bärgare.