Trafikolycka singel – lastbil Öja

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en lastbil kört av vägen. Olycksplatsen säkras och vägen stängs inledningsvis av i södergående riktning. Inga läckage eller personskador. Ärendet överlämnas till polis.