Trafikolycka singel – lastbil E65

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en lastbil kört av vägen och vält. Den ensamma chauffören är ute ur fordonet vid ankomst. Inga personskador eller läckage. Vägen spärras inledningsvis av och kan sedermera släppas på i reducerad hastighet västerut. Väghållaren och tung bärgning kallas till platsen. Ett omfattande bärgningsarbete inleds och vägen stängs helt i västergående riktning kl. 21 då räddningstjänsten lämnar platsen. Vägen kommer att vara avstängd till minst kl. 01:00 och under tiden leds trafiken om.