Trafikolycka singel E65 Skurup

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till en trafikolycka singel, där en personbil kört in i vajerräcket. Inga personskador. Vägen hålls avstängd i östergående riktning under 30 min.