Trafikolycka singel E65 Rynge

Stationerna Ystad och Skurup samt yttre befäl, larmas till en trafikolycka singel, där en personbil kört på ett hjortdjur och åkt av vägen. Tre personer färdas i bilen och är alla ute vid räddningstjänstens framkomst. I samband med kollisionen åker bilen in i vajerräcket och fortsätter ut i terrängen. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av i båda körriktningar. Mycket bildelar på vägen och ett av hjulen har slungats iväg ett 100-tal meter. Ambulanspersonal undersöker de inblandade men ingen behöver uppsöka sjukvård. Under räddnings- och saneringsarbetet är vägen avstängd under 20 min.