Trafikolycka singel E65 Rynge

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en personbil med två personer kört på ett vildsvin. Personerna är ute ur fordonet vid framkomst och behöver inte uppsöka sjukvård. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av under 40 min. i östlig riktning. Polis övertar ärendet och beställer bärgare.