Trafikolycka singel E65 Rydsgård

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till Skurup på en trafikolycka singel.  En personbil har kört in i vajerräcket. Två personer, står oskadda utanför fordonet vid framkomst. Omfattande saneringsarbete så vägen stängs helt i båda riktningar under ca: 1 timme. Polis på plats övertar ärendet.