Trafikolycka singel E65 Rydsgård

Station Ystad och Yttre befäl larmas som förstärkning till en trafikolycka där en personbil med ensam förare kört in i vajerräcket. Under räddnings- och saneringsarbetet stängs vägen av i västergående riktning och leds om, medan den östergående trafiken kan passera med reducerad hastighet. Föraren av bilen behöver inte uppsöka sjukvård och efter ca: 30 min är insatsen avslutad och polis övertar ärendet.