Trafikolycka singel – E65 Bjäresjö

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka där en personbil med 5 personer kört in i vajerräcket. Alla är ute ur fordonet vid framkomst och ingen behöver uppsöka sjukvård. Olycksplatsen säkras och vägen stängs av under det omfattande saneringsarbetet i 90 min.