Trafikolycka singel E65

Stationerna Ystad och Skurup samt yttre befäl larmas till en singelolycka där en personbil kört av vägen och slagit runt i det mycket hala väglaget. En person förs till sjukhus för kontroll. Under räddnings och saneringsarbetet är vägen avstängd i 15 min. i östlig riktning.