Trafikolycka singel E65

Stationerna Ystad och Skurup samt yttre befäl larmas till en singelolycka där en personbil kört in i vajerräcket. Inga personskador och mindre sanering genomförs.