Trafikolycka singel E65

Station Ystad larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i vajerräcket. Inga personskador. Under saneringsarbetet är vägen avstängd i östlig riktning i ca: 45 min.