Trafikolycka – singel. E 65.

Station Ystad och yttre befäl larmas på förstärkningslarm till en trafikolycka på E 65, Skurup-Rydsgård tillsammans med station Skurup. Vid Skurupsstyrkans framkomst är det lugnt på plats. Ystad styrkan återgår.