Trafikolycka – singel. E 65, Bjäresjö.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka, singel. Personbil som kört in i vajerräcket. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst genom att först stänga vägen i södergående riktning och sedan öppna vägen med reducerad hastighet med fartdämpande hinder förbi olycksplatsen. Vägbanan saneras därefter. Polis utreder olyckan och ombesörjer att fordonet blir bärgat.