Trafikolycka – singel. E 65, Bergsjöholm.

Station Ystad och yttre befäl larmas till en trafikolycka. Personbil som kört på vilt. Räddningstjänsten säkrar olycksplatsen vid framkomst för säkert arbete på platsen. Dovhjorten kontrolleras av jägare. Fordonet flyttas i väntan på bärgning. Vägbanan saneras.