Trafikolycka singel

Station Ystad, yttre befäl, 2 st. ambulanser samt polispatruller larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i vajerräcket. I fordonet färdas 2 st. personer som klarar sig utan fysiska skador. Ambulanserna kan oanvända återgå medan räddningstjänsten sanerar vägbanan. Under saneringsarbetet är vägen avstängd i 10 minuter.

Lämna ett svar