Trafikolycka singel

Station Ystad, yttre befäl, 2 st. ambulanser och polis larmas till en trafikolycka där en personbil kört in i vajerräcket. 2 vuxna och ett barn färdas i fordonet och de är alla ute ur fordonet vid räddningstjänstens framkomst. Inledningsvis vidtas åtgärder för att få ner hastigheten då de passerande bilisterna inte visar någon hänsyn då de passerar olycksplatsen. Trafikdirigering, därefter i samverkan med polis, sanering av vägbanan. Inga personer medföljer till sjukhus. Räddningstjänst avslutas kl.20:25.

Lämna ett svar