Trafikolycka Sälshögskorset

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till en trafikolycka där två personbilar kolliderat. Den ena personbilen avviker från platsen och de två personerna i den andra bilen är ute vid räddningstjänstens ankomst. Trafiken stängs inledningsvis av i 10 min och sedan trafikdirigering under saneringsarbetet. De två inblandade transporteras till sjukhus för kontroll. Polis övertar ärendet.